Nieuws

Arbeidsinspectie: meldingen, tips en klachten op één adres

De Arbeidsinspectie heeft vanaf deze maand één centraal adres voor meldingen, tips en klachten. Voorheen moesten werkgevers en werknemers hiervoor bij de regiokantoren zijn. Werkgevers en werknemers kunnen nu gebruikmaken van een gratis telefoonnummer, een centraal e-mailadres en van digitale formulieren op de website van de Arbeidsinspectie. Het is daardoor voor werkgevers, werknemers en burgers makkelijker om contact te leggen met de Arbeidsinspectie.
De nieuwe gegevens van de Arbeidsinspectie zijn:
Postadres: Arbeidsinspectie, Postbus 820, 3500 AV Utrecht
E-mail: arbeidsinspectie@minszw.nl
Telefoon: 0800 - 270 00 00
Fax: 070 - 333 61 61
Internet: www.arbeidsinspectie.nl (voor meldingen etc. doorklikken naar ‘digitale formulieren’)
Werkgevers melden ernstige arbeidsongevallen op het centrale adres. Zij zijn verplicht om direct de Arbeidsinspectie in te lichten als er op het werk een ongeluk gebeurt dat leidt tot ziekenhuisopname, blijvend letsel of waarbij een werknemer overlijdt.
Werknemers kunnen nu ook centraal klachten melden. Het gaat om klachten over arbeidsomstandigheden, arbeidstijden of betaling onder het minimumloon waar ze met hun werkgever zelf niet uitkomen.
Werkgevers, werknemers of burgers kunnen de Arbeidsinspectie tippen als ze vermoeden dat een bedrijf werkt met illegale werknemers. Dat zijn werknemers van buiten de EU voor wie geen vergunning is aangevraagd. De Arbeidsinspectie bestrijdt illegale arbeid omdat dat leidt tot oneerlijke concurrentie en vaak ook tot uitbuiting van de werknemers.

Voor alle andere meldingen, kennisgevingen en aanvragen kunnen bedrijven en burgers gebruikmaken van de digitale formulieren op de website van de Arbeidsinspectie.