Nieuws

Duurzaam werken

Duurzaam is in, maar... het creëren van een duurzame werkomgeving wordt vooral gezien als de verantwoordelijkheid van de werkgever. Dit blijkt uit een onderzoek dat Blauw Research heeft gedaan onder werkende Nederlanders, in opdracht van OVG Projectontwikkeling uit Rotterdam. Slechts 5,8% van de werknemers rekent duurzaam werken tot de eigen verantwoordelijkheid. De Nederlandse kantoorwerker blijkt echter wel milieubewust: ruim driekwart (77,1%) vindt dat iedere burger een bijdrage moet leveren aan een betere woon- en leefomgeving.Op het werk gedraagt men zich echter minder milieubewust dan thuis: ongeveer tweederde (65%) zegt thuis meer met energiebesparing bezig te zijn dan op het werk. Slechts één op de vijf (21%) ondervraagden spreekt collega's op het werk erop aan energiezuinig te werken. Ruim 85% (werkgevers én werknemers) vindt dat de verantwoordelijkheid voor een duurzame en prettige werkomgeving bij de werkgever of de overheid ligt. Bijna 90% van de ondervraagden werkt vanuit industrie- en bedrijventerreinen of in de stad, terwijl ruim de helft (56%) het liefst zou werken in een groene omgeving. Behalve als dit ten koste gaat van de bereikbaarheid van de werkplek, wijst het onderzoek eveneens uit. Uit het onderzoek blijkt verder dat slechts 8% van de ondervraagden een groene werkomgeving daadwerkelijk is gegund. "Het is duidelijk dat we milieu en groen belangrijke thema's vinden, maar ook dat we er geen concessies voor willen doen", constateert Pier Vellinga, hoogleraar Milieuwetenschappen aan de Universiteit van Wageningen en directeur van het Klimaatcentrum van de Vrije Universiteit Amsterdam, in een reactie op het onderzoek.