Nieuws

Nieuwe ISO-richtlijn voor MVO

De belangrijkste doelstellingen, die ISO (International Organization for Standardization) voor de richtlijn ISO 26000 heeft geformuleerd, worden als volgt uitgewerkt: 1. het operationaliseren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO): Men streeft naar internationale consensus over de betekenis van MVO en welke onderwerpen ten aanzien van MVO door organisaties zouden moeten worden opgepakt. 2. het identificeren en erbij betrekken van stakeholders: Er wordt gewerkt aan ideeën over een stakeholders-plan. Een dergelijk plan helpt om stakeholders op een systematische wijze te identificeren, te prioriteren en vervolgens met hen te communiceren. 3) het vergroten van de geloofwaardigheid van rapportages en claims op het terrein van MVO: Het navolgen van het hoge ambitieniveau van ISO 26000 zal leiden tot een vorm van erkenning bij de stakeholders. Zo kan ISO 26000 de betrouwbaarheid van claims vergroten. 4) het bevorderen van gemeenschappelijke terminologie op het terrein van MVO. Er bestaat nogal verwarring, zowel nationaal als internationaal, over de interpretatie en implementatie van MVO-principes en -onderwerpen. De internationale werkgroep heeft een groot aantal termen aangewezen, die gedefinieerd zullen worden. ISO 26000 kan hiertoe een belangrijke bijdrage leveren. ISO 26000 'Guidance on Social Responsibility' wordt naar verwachting eind 2008 gepubliceerd.