Nieuws

Professor Michael Porter ontvangt eredoctoraat Nyenrode

De vele en omvangrijke veranderingen in de zorg- en life sciences-sector vragen om constante aanpassingen van medewerkers en bestuurders. De behoefte aan sectorspecifieke kennis en executive opleidingen neemt hierdoor sterk toe. Om aan deze groeiende behoefte tegemoet te komen, heeft de Nyenrode Business Universiteit het Nyenrode Life Sciences en Healthcare (NLS&HC) Institute opgezet. De officiële opening van het NLS&HC Institute vindt plaats op 13 mei en zal worden verricht door professor Michael Porter van de Harvard Business School. Het instituut zal zich specifiek gaan richten op executive opleidingen voor managers en professionals binnen de life sciences (bio sciences) en healthcare-sector. Daarnaast zal de focus van het instituut liggen op het verrichten van elementair onderzoek en het bieden van ondersteuning bij de aanpak van businessproblemen en bij het formuleren van businessbeleid. Door het ontwikkelen en aanbieden van executive education en onderzoek wil Nyenrode het strategisch leiderschap in deze sectoren vergroten en uiteindelijk bijdragen aan de verbetering van 'patients lives’.