Nieuws

Voorjaarsconferentie Q Society op 9 juni 2009

Op dinsdag 9 juni 2009 houdt de Q Society haar voorjaarsconferentie. Deze conferentie wordt gehouden bij de KNVB te Zeist. Het programma beslaat de ochtend en wordt afgesloten met een lunch.

De wereld zoals we die nu kennen is heftig in beweging. Dagelijks worden we geconfronteerd met nieuwe inzichten en sombere berichten. Maar veranderingen bieden ook nieuwe kansen. Kwaliteit krijgt een nieuwe dimensie. Kwaliteit van leven, duurzaamheid, meer aandacht voor de mens. Wij moeten met minder financiële middelen een nieuw elan brengen. Meer kwaliteit, meer tijd, meer mens voor minder geld. Aandacht voor het positieve, aandacht voor de kansen. Nieuwe inzichten voor kwaliteit van ICT zijn hard nodig. Nieuwe initiatieven breken door.
De Q Society belicht in haar seminar “Meer met Minder” de vele aspecten van vraag en aanbod van kwaliteit in ICT. Wij stimuleren nieuwe inzichten, innovatie en een breuk met het eendimensionaal denken. Durft u de uitdaging aan?

Het volledige programma is te vinden via http://www.st-spider.nl/QProfs/Voorjaarsconferentie2009/. Hier kunt u zich ook als bezoeker registreren.