Nieuws

Onderzoeksprijs NNK voor Gerdien Regts

Op vrijdag 15 mei organiseerde het NNK in samenwerking met Kiwa het symposium ‘Talent verdient aandacht en stimulering’. Tijdens dit symposium ontving Gerdien Regts-Walters de Onderzoeksprijs Kwaliteitsmanagement van het NNK (Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement). Zij won deze prijs met haar Master thesis over de rol van indicatoren bij kwaliteitsverbetering in de zorg. Gerdien Regts, die change management studeerde aan de Groningse Faculteit Economie en Bedrijfskunde, deed onderzoek bij ziekenhuizen in de regio van het Integraal Kankercentrum Noord-Oost (IKNO), bij zogeheten mammateams, multidisciplinaire teams rond de behandeling van borstkanker. De onderzoekster bracht in kaart hoe de verschillende teams met indicatoren hebben gewerkt om te komen tot verbeteringen en welke factoren zij als bevorderend en belemmerend hierbij hebben ervaren. Met deze thesis heeft Regts-Walters haar Masteropleiding Change Management aan de RUG cum laude afgerond.