Nieuws

Zoektocht naar excellente Vlaamse managers

In samenwerking met 'De Kwaliteitskrant' zoekt het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg kandidaten voor de vijftiende verkiezing van de 'Business Excellence manager van het Jaar' in de privé- en overheidssector. Met deze erkenning wordt het bedrijf en het team dat aan Business Excellence werkt in de kijker gezet en wordt uiting gegeven aan je waardering voor het gedane werk en de bereikte doelen.
Kent u iemand met een strategische positie in zijn of haar organisatie, die een belangrijke inbreng heeft in het ontwerpen en begeleiden van verbeterings- of innovatieprojecten? Die er in slaagt om 'excellentie' in een bedrijf of overheidsinstelling concreet gestalte te geven? Of herkent u zichzelf in het profiel dat we zoeken? Aarzel dan niet en geef hem of uzelf op als kandidaat.
Kandidaturen kunnen nog een weeklang (tot 15 juni) ingestuurd worden
via vck@vck.be met het inschrijvingsformulier
Het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg nodigt de kandidaten uit om een CV en een beknopt dossier in te dienen voor 31 juli a.s. Kandidaten kunnen een voorbeeld van een dossier opvragen.
De jury, onder leiding van voorzitter Erik De Cooman, maakt vervolgens een selectie van de kandidaten die uitgenodigd worden voor een presentatie ter verdediging van hun dossier in september 2009.
Dit dossier dient een beschrijving van de geleverde prestaties op het gebied van Business Excellence van de afgelopen drie jaar bevatten. De kandidaten moeten aan de hand van feiten en cijfers aantonen dat de resultaten met betrekking tot klantentevredenheid, medewerkerstevredenheid, maatschappelijke positie en ondernemingsresultaten het gevolg zijn van projecten waarin ze zelf duidelijk een inbreng hadden.
De Business Excellence manager(s) van het jaar worden bekend gemaakt op een feestelijke uitreiking op vrijdag 27 november.