Nieuws

Capgemini ontvangt opnieuw VNG Keurmerk benchmarking

Onlangs ontving Capgemini Consulting opnieuw – voor de derde keer! -- een VNG-keurmerk voor haar benchmark ‘Facilitaire Kengetallen bij gemeenten’. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) heeft aangegeven het benchmark-onderzoek ‘Facilitaire Kengetallen Gemeenten’ een goed, volwassen instrument te vinden om aan de verbetering van de kwaliteit van gemeentelijke dienstverlening te werken.
Er werden dit jaar door de VNG veertig benchmarks getoetst aan vijftien kwaliteitscriteria. Slechts aan 24 benchmark-onderzoeken werd een keurmerk verleend.
Voorwaarde voor het behalen van het VNG keurmerk is het handhaven van de verdere ontwikkeling van de benchmark. In nauwe samenwerking met de adviescommissie (bestaande uit deelnemers van het benchmark-onderzoek) is besloten een module duurzaamheid te ontwikkelen. Bovendien is de vragenlijst documentmanagement uitgebreid. Voortbordurend op de toevoeging van kwalitatieve vragen aan het onderzoek op het gebied van het bedrijfsrestaurant, is dit jaar een module schoonmaak toegevoegd.