Nieuws

Rector Magnificus Nyenrode treedt terug

Prof.dr. Bert E. A. de Groot heeft besloten zich met ingang van 1 september a.s. terug te trekken uit het ambt van Rector Magnificus en Dean van de Nyenrode Business Universiteit.
Professor De Groot heeft deze functie sinds 2006 bekleed en heeft daarin veel voor Nyenrode betekend. Met deze stap krijgt De Groot ruimte voor zijn onderzoek dat relevant is in het kader van de economische crisis. Hij blijft als hoogleraar 'Business & Economic Cycles' aan Nyenrode verbonden.
De Groot heeft vanaf zijn aantreden een duaal, academisch en zakelijk, groeimodel voor de Nyenrode Business Universiteit in een private omgeving geformuleerd en geïmplementeerd. Vooral het aanbod van 'executive education'-programma's heeft geleid tot een forse omzetgroei.
De nadruk op innovatieve academische en zakelijke onderwerpen heeft geleid tot een
versteviging van de band met internationaal leidende wetenschappers en leiders uit bedrijfsleven, niet gouvernementele organisaties (NGO's), de politiek en maatschappelijke instellingen. Intercontinentale samenwerkingsverbanden met wetenschappers, universiteiten en bedrijven hebben gezorgd voor een versteviging van de internationale positie van Nyenrode.
Nyenrode is in deze periode gestegen op de Financial Times rankings van 'European Best Business School' van de 48e naar de 28e plaats.