Nieuws

De Haagse Hogeschool start Masteropleiding Risicomanagement

De Haagse Hogeschool start in september a.s. een Master in Risicomanagement (MRM), als ‘kop’ op de al bestaande basisopleiding risicomanagement- en register-risicomanagement op post-hbo niveau.
'De kredietcrisis heeft laten zien hoezeer professioneel risicomanagement nodig is in bedrijfsleven en overheid', aldus Erwin Borgmeijer, manager Professional Courses, van De Haagse Hogeschool.
Om de start van de werving van studenten te markeren bood de Academie voor Masters & Professional Courses het eerste exemplaar van de brochure voor de nieuwe opleiding aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van de zelfverklaarde ‘voorzichtigste bank van Nederland aan’. 'Verstandig omgaan met risico’s is voor een bankier een zaak van leven of dood. Voor organisaties geldt hetzelfde, zeker in deze tijden. Daarom juich ik een opleiding op masterniveau bij De Haagse Hogeschool van harte toe', aldus Bert Heemskerk (CEO Rabobank).
Risicomanagement en de functie van risicomanager zijn per organisatie verschillend. Sommige organisaties moeten, gedwongen door Wet- en Regelgeving, een risicomanagementsysteem in huis hebben; andere moeten die keuze geheel vrijwillig maken. Sommige organisaties die dachten er geheel niets aan te hoeven doen, komen nu van een koude kermis thuis. Directies en de Raden van Bestuur zien in dat risicomanagement een systeem is dat mismanagement tegengaat. Steeds vaker is het wettelijk verplicht om functionarissen op seniorniveau te hebben die de risico’s herkennen en kunnen adviseren het te ‘nemen’ of te bestrijden. Dat kunnen financiële risico’s zijn, maar ook gezondheidsrisico’s voor werknemers.
De top-risicomanager bewijst zich door vakkennis over financiële-, operationele- en marktrisico’s, en door uitstekende communicatieve vaardigheden om de analyses en aanbevelingen binnen de gehele organisatie over te brengen. De masteropleiding risicomanagement verweeft deze kennis en vaardigheden in de vier fasen van het opleidingsprogramma.