Nieuws

Geen kwaliteitsverbetering

Stichting Cliënt & Kwaliteit heeft de afgelopen vijf jaar in vrijwel alle verzorgingshuizen en verpleeghuizen onderzoek gedaan naar de kwaliteit van zorg zoals bewoners die ervaren. Jaarlijks onderzocht de stichting ongeveer 300 instellingen en interviewde in deze periode ruim 50.000 bewoners. Het rapport daarvan werd onlangs overhandigd aan Hans Wiegel, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. De resultaten over 2005 wijzen niet op kwaliteitsverbetering ten opzichte van de voorgaande jaren. Dee Burck, directeur stichting Cliënt & Kwaliteit: "Er zijn instellingen waar bewoners over de hele linie heel tevreden zijn over de kwaliteit van de aangeboden zorg. Maar er zijn er ook waar de bewoners zich veel minder tevreden tonen. Het beleid in de zorg is de afgelopen jaren afgestemd op de centrale positie van de klant. Dat zou zich dus moeten vertalen in toegenomen klanttevredenheid. Maar helaas laten de onderzoeksresultaten een ander beeld zien." De stichting Cliënt en Kwaliteit hoopt elk jaar op een toename van de tevredenheid van de bewoners. Helaas is hier nog geen sprake van. Er zijn eerder signalen die wijzen op een afname van de gemiddelde klanttevredenheid. Luisteren naar bewoners en recht doen aan hun perspectief op kwaliteit blijft een kwetsbaar aspect van het kwaliteitsbeleid in de verpleeghuizen en verzorgingshuizen binnen de ouderensector. U kunt het rapport bestellen door ¤ 12,50 over te maken op rekeningnummer 3500.41.814 t.n.v. Stichting Cliënt & Kwaliteit te Utrecht, onder vermelding van: Alles naar wens? 2005. Vermeld, indien nodig, s.v.p. uw volledige postadres.