Nieuws

Problemen voor ISO-auditnorm

Een aantal belangrijke ISO-lidstaten - waaronder Australië, Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Japan en Zwitserland - vindt de huidige concepttekst van het ISO-protocol voor auditing en certificatie van voedselveiligheidsmanagementsystemen niet aanvaardbaar. Zij hebben daarop commentaar ingeleverd en wijzigingen voorgesteld. Het protocol is bedoeld om te worden gebruikt samen met ISO 22000. Alleen combinatie van beide ISO-publicaties kan leiden tot een eenduidig en wereldwijd gehanteerd ISO 22000-certificaat. Eén van de punten waar het om gaat is de tijd die volgens het protocol voor een audit dient te worden uitgetrokken. De auditduur is een belangrijk iets en wordt mede berekend aan de hand van de complexiteit van het proces en de organisatie. Een korte duur werkt onzorgvuldigheid in de hand, terwijl een lange duur hogere kosten met zich meebrengt. Dit is een kritisch punt, want als de tegenstemmers de tekst niet accepteren, zullen zij ISO/TS 22003 waarschijnlijk niet gaan gebruiken. Het doel, een eenduidig mondiaal ISO 22000-certificaat, zal dan niet zijn gehaald.