Nieuws

Ontslagen managers gratis naar De Baak

De Baak biedt ontslagen managers gratis de training 'Mijn Talent is Top' aan. Deelnemers worden via hun netwerk voorgedragen om opnieuw koers te bepalen. De Baak wil graag van betekenis zijn voor de maatschappij door haar expertise juist ook voor deze doelgroep in te zetten en langs deze weg bij te dragen aan herstel van vertrouwen. Met dit gebaar hoopt de Baak andere organisaties te inspireren om de maatschappij steun te bieden in economisch mindere tijden.
De Baak heeft een programma ontworpen voor werkloze managers 'Mijn Talent is Top'. Het traject bestaat uit vijf dagdelen. De Baak biedt de ontslagen managers het programma gratis aan, er zullen slechts arrangementskosten in rekening worden gebracht. De eerste groep zal in juli starten.
'Mijn Talent is Top' is een kort en krachtig traject rondom de eigen professionele koersbepaling. Het programma ondersteunt werkloze managers bij de zoektocht naar een nieuwe bestemming. Een nieuwe baan vinden is een fulltime bezigheid. Deze vijf dagdelen zijn bedoeld om daarbij impulsen te bieden en deelnemers te stimuleren het eigen leiderschap hierin te nemen. We werken met inspirerende en prikkelende opdrachten die stof tot nadenken bieden. Om terug te kijken naar wie je geworden bent, maar vooral te faciliteren in het vooruit kijken naar wie je wilt zijn. Centraal daarbij staat het beantwoorden van vragen zoals: Wie ben ik, wat wil ik en waar sta ik voor? De deelnemers gaan met elkaar aan de slag en presenteren zichzelf. De kracht van het programma komt ook naar voren in het samen ervaringen delen en tips uitwisselen, elkaar verder helpen en het van elkaar leren. Bij de Baak werken mensen aan hun eigen ontwikkeling. Om koers te bepalen en een volgende stap te kunnen maken in hun leiderschap. Tegelijkertijd zien zij om hen heen mensen die zonder werk zijn geraakt. De Baak gunt ook deze mensen voortzetting van hun professionele ontwikkeling. Er is daarom voor een bijzondere wijze van groepssamenstelling gekozen voor het programma 'Mijn Talent is Top'. Namelijk door deelnemers die reeds een leiderschapsprogramma bij de Baak volgen, iemand voor te laten dragen uit hun persoonlijke of zakelijke netwerk. Zo kunnen zij waardering, vertrouwen en betrokkenheid tonen naar deze personen en hen een impuls geven op weg naar nieuw werk. Voorwaarden zijn dat de persoon die wordt voorgedragen maximaal 2 maanden geleden werkloos is geraakt en minimaal 2 jaar leidinggevende ervaring heeft.
Kijk voor meer informatie op: www.debaak.nl/mijntalentistop.