Nieuws

Honderdste cursist Lean Worker bij FME College

Steeds meer bedrijven in de technologische industrie kiezen voor Lean. Dit zegt Hugo Borrie van FME College naar aanleiding van het toenemende aantal aanmeldingen voor de opleiding Lean Worker van FME.
De afgelopen jaren is de interesse voor een Lean-aanpak – Lean of Lean Six Sigma -- toegenomen. Door de economische crisis zet deze ontwikkeling zich nu versneld voort en gaan veel bedrijven er concreet mee aan de slag. Flexibilisering, productiviteitsverhoging, doorlooptijdverkorting en snellere productintroducties zijn een belangrijke voorwaarde om de crisis te kunnen overleven. Om hieraan te kunnen voldoen is het noodzakelijk de prestaties van het middenkader en productiemedewerkers te verbeteren en een pro-actieve houding te bewerkstelligen ten opzichte van prestatieverhoging en proces- en productinnovaties.
Door middel van Lean realiseren bedrijven een verlaging van de doorlooptijd van 30% tot 60%, een voorraadverlaging van 60% tot 80% en een productiviteitsverhoging van 30% tot 50%. De opleiding Lean Worker van FME College biedt medewerkers de benodigde bagage, kennis en vaardigheden om hier een belangrijke bijdrage aan te kunnen leveren. Bij de opleiding ligt het accent op praktijkopdrachten die direct in het voordeel van het bedrijf werken.
Meer informatie: www.fmecollege.nl.