Nieuws

Derde bedrijven gebruikt recessie voor kwaliteitsslag

De recessie blijkt groter dan verwacht en is voorlopig nog niet voorbij. Nederlandse bedrijven verwachten komend jaar een omzetdaling van 5 tot 30%. Men ziet economisch herstel pas eind van 2010 of daarna intreden. En dat vraagt om ingri9jpende maatregelen. En in Nederland blijkt men een beetje te ingrijpend. Bedrijven snijden op dit moment niet alleen hun overtollige vet weg, maar zetten ook het mes in vitale activiteiten, zo blijkt uit onderzoek. Dit internationaal onderzoek van onderzoeks- en adviesbureau Hay Group -- in samenwerking met ControllersMagazine – werd gehouden onder financiële managers van Nederlandse bedrijven. En daaruit kwam zonneklaar naar voren dat meer dan de helft van de huidige kostenbesparingen ten koste gaat van zaken die waarde creëren in hun organisatie.
‘Er is haast en soms zelfs paniek, waardoor bij het hakken spaanders vallen,’ aldus Herman Koning, director Business Solutions bij Hay Group. ‘Het is noodzakelijk snel te reageren om te overleven, maar dan wel zo dat je doorkan met vitale functies’.
Zo’n 30% van de Nederlandse bedrijven echter reduceert niet alleen kosten, maar doet juist nu investeringen. Deze bedrijven willen kansen pakken door nu marktaandeel te vergroten (34%), of sterker uit de recessie te komen dan de concurrent (52%).
‘Opvallend is dat deze bedrijven in dezelfde gebieden zowel kosten reduceren als investeren. Zij maken een kwaliteitsslag’, aldus Koning.
Het meest wordt gesneden in ondersteunende functies (Finance, HRM, marketing en IT) en Productie & Onderhoud. Kostenreducties in deze laatste categorie houden direct verband met (acute) vraaguitval. De Sales-functies en Research & Development worden relatief het minst geraakt. Hier wordt nu nog iets meer in geïnvesteerd, dan dat er in de kosten wordt gesneden. 
Bedrijven die actief streven naar het vergroten van marktaandeel, doen dit vooral door overname van concurrenten (80%).
Koning: ‘De speelruimte is gering. De kansen zijn groot, maar de risico’s ook. Er moet niet alleen naar de harde cijfers gekeken worden. Juist nu tellen zaken die met motivatie en werkklimaat te maken hebben, zoals cultuur en management. Die zijn bepalend voor succes of falen van overnames.’