Nieuws

Kennisdeling cruciaal bij succesvol maken BI

Maar liefst 90,2% van de BI-stakeholders, van directie en management tot gebruikers, heeft behoefte aan betere kennisdeling en uitwisseling van ervaringen met branchegenoten en concurrenten. Dit bleek uit de tussentijdse resultaten van het onderzoek dat Kadenza, onafhankelijk specialist op het gebied van Enterprise Intelligence, momenteel uitvoert onder BI-stakeholders in Nederland.
In deze tussentijdse evaluatie zijn ruim 300 respondenten meegenomen. Hieruit blijkt onder andere dat er onder ruim de helft van de respondenten gebrek aan kennis bestaat over hoe samenwerking op basis van dezelfde doelstellingen en resultaten, oftewel ‘alignment’, binnen organisaties gerealiseerd moet worden. Tevens blijkt dat BI (Business Intelligence is gericht op het verzamelen en analyseren van informatie over klanten, beslissingsprocessen, concurrentie, markten enzovoort, teneinde beslissingsondersteunende informatie (intelligence) te verkrijgen) nu hoofdzakelijk gebruikt wordt binnen Finance (44%), Sales (24%) en Management (10%).
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er onder BI-stakeholders behoefte is aan het delen van kennis en ervaringen. De struikelblokken bevinden zich zowel op organisatorisch als op praktisch gebied. De meeste respondenten (51%) geven aan een gebrek aan kennis te hebben over hoe ze ‘alignment’ binnen de organisatie moeten bewerkstelligen. De helft van de respondenten ontbreekt het aan kennis op het gebied van Master Data Management, oftewel eenduidige bedrijfsdefinities.
Ook het succesvol introduceren van BI in organisaties blijkt een struikelblok, 47% van de respondenten geeft aan hier moeite mee te hebben. Daarnaast stelt men dat er behoefte is aan informatie over de kwaliteit van de gebruikte data (41%), betere applicatiekennis (42%) en de inrichting van een Business Intelligence Competence Centre binnen de organisatie (39%).
 Jeroen Blankendaal, directeur van Kadenza: ‘Deze tussentijdse resultaten geven al goed inzicht in de enorme behoefte aan kennisdeling. Wij spelen met de start van Kadenza Academy in op deze behoefte. Als marktleider in Nederland voelen we ons verantwoordelijk om te zorgen dat bedrijven de maximale waarde uit hun organisatie halen door de beschikbare informatie optimaal in te zetten. Het is ons streven de belofte van BI waar te maken door bedrijven een breed programma aan opleidingen, kennissessies, rondetafels en netwerkmeetings te bieden en kennis en ervaringen met elkaar te laten delen. In het derde kwartaal van dit jaar gaan wij het programma bekend maken. Deelname hieraan wordt gratis aangeboden.’