Nieuws

Digitale mond-tot-mond reclame steeds belangrijker

Digitale mond-tot-mondreclame wordt steeds belangrijker. Consumenten maken in toenemende mate gebruik van het world wide web om via chats, tweets, blogs, waarderingen en reviews om een keuze te maken in de aanschaf van producten of diensten. In een kwart van de aankopen is de testimonial zelfs de bepalende factor.
Dat blijkt uit onderzoek van TOTE-M in samenwerking met MarketResponse. De invloed van deze 'social media' neemt snel toe. Consumenten weten elkaar steeds beter rechtstreeks te vinden en bedrijven zijn hierdoor minder in staat zelf invloed uit te oefenen op de keuze.
Annemiek van Moorst, founding partner van TOTE-M: ‘Opvallend is dat hoger opgeleiden twee keer zoveel waarde hechten aan testimonials en expertviews dan lager opgeleiden. Het is dus van groot belang dat organisaties een “social media strategie” opstellen die organisaties in staat stelt het maximale uit deze nieuwe media te halen. Zo biedt segmentering op basis van inkomen, opleidingsniveau of leeftijd de mogelijkheid klanten te bereiken en hen met een passend persoonlijk aanbod te ondersteunen in het aankoopproces.''
Consumenten raadplegen testimonials vooral bij de aanschaf van consumentenelektronica, vakanties en boeken & films. Testimonials blijken een belangrijke functie te hebben bij consumenten die al een keuze gemaakt hebben; zij gebruiken testimonials als bevestiging van hun keuze. Daarnaast worden mensen in hun keuzeproces gestuurd door testimonials.
‘Door het volgen van “social media” valt nauwkeurig vast te stellen wat de klant beweegt. Wat hij belangrijk vindt. Actieve deelname van een leverancier in een forum kan consumenten laten zien dat hun mening serieus genomen wordt’, aldus Van Moorst.