Nieuws

HARM: Hand Arm Risicobeoordelings Methode

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een methode laten ontwikkelen waarmee bedrijven snel de gezondheidsrisico’s kunnen bepalen van taken waarbij mensen veel met handen en armen werken. De zogenoemde Hand Arm Risicobeoordelings Methode (HARM-methode) is een online instrument dat helpt het gezondheidsrisico op arm-, nek- of schouderklachten te bepalen. Het hulpmiddel is gemaakt voor werkgevers en Arbo-professionals. Het is momenteel het enige instrument dat in korte tijd een betrouwbare meting oplevert en eenvoudig te gebruiken is. HARM is sinds kort te gebruiken via www.arboportaal.nl, een website van het ministerie.
Minister Donner verwacht dat de nieuwe methode een positieve bijdrage kan leveren aan het voorkómen van gezondheidsklachten door een ongunstige werkhouding. “Ondanks alle wetenschappelijk kennis op dit gebied, ontbrak het tot voor kort aan voldoende praktische instrumenten om risico’s van lichamelijke belasting goed te beoordelen”, aldus de minister tijdens een symposium van het Coronel Instituut in Amsterdam. “Hoewel ons werk door technische verbeteringen en vooruitgang op het terrein van de arbeidsomstandigheden fysiek steeds minder zwaar is geworden, is lichamelijke belasting nog altijd een niet te verwaarlozen risico. “
TNO heeft de nieuwe methode in opdracht van het ministerie van SZW ontwikkeld, in nauwe samenwerking met de Arbeidsinspectie (AI). De AI gaat het instrument gebruiken om hand-armtaken op mogelijke fysieke overbelasting te beoordelen; de methode is inmiddels opgenomen in de opleiding van de Arbeidsinspecteurs.
De nieuwe methode is opgebouwd met kennis over risicofactoren en oordelen van deskundigen. Echter, de methode kan niet alle toekomstige effecten in relatie met arm-, nek- en schouderklachten meten. Werkgevers dienen daarom naast het uitvoeren van een risicobeoordeling alert te blijven op andere signalen van overbelasting zoals gezondheidsklachten of verzuim.
HARM is een aanvulling op twee andere instrumenten voor het beoordelen van fysieke belasting, zoals de methode, ontwikkeld door The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) voor tillen en de Key Indicator Method (KIM) voor duwen en trekken. Het ministerie van SZW bekijkt momenteel of ook nog een beoordelingsinstrument voor werkhoudingen zoals knielen, bukken en hurken toegevoegd kan worden.