Nieuws

Alkmaar inhoudelijk de beste website

De inhoud van de website van de gemeente Alkmaar biedt inhoudelijk de beste kwaliteit. Dit blijkt uit een onderzoek naar de websites van de vijftig grootste gemeenten in Nederland, uitgevoerd door adviesbureau Impactive. Gemiddeld scoren de grote gemeenten 53% op de kwaliteit van hun website. Geen enkele gemeente biedt een compleet correcte inhoud. Alkmaar scoort het hoogst met 78% en Haarlem het laagst met 21%.
Vooral de actualiteit van de websites is laag. De gemiddelde score daarop is 46%. Zo staat op bijna een derde van de gemeentelijke websites nog huursubsidie terwijl deze al in 2006 is vervangen door huurtoeslag. Op de helft van de websites ontbreekt informatie over het sinds november 2008 bestaande product gebruiksmelding. Daarmee kunnen bedrijven sneller voldoen aan de eisen van brandveiligheid. Bij het onderwerp inburgering zijn er maar vier van vijftig websites die melden dat nieuwkomers in het land van herkomst het inburgeringexamen moeten afleggen. Minder dan één op de vijf gemeenten meldt dat sinds 1 februari van dit jaar de flitsscheiding niet meer mogelijk is.
Veel van de geteste websites gebruiken jargon. Zo staat bij 40% de aanlegvergunning in beeld zonder duidelijk te maken dat dit niets met boten te maken heeft maar met de aanleg van onder andere sportterreinen. Hetzelfde percentage geldt voor de gebruiksvergunning. Ook daar is aan de naam niet te zien dat het product betrekking heeft op brandpreventie.
Volgens de onderzoekers kunnen gemeenten in problemen komen als de inhoud van hun website niet correct is. “Burgers mogen er van uit gaan dat de informatie die de overheid verstrekt klopt” aldus hoofdonderzoeker drs. Joël van der Meer. “Juridisch kunnen gemeenten zich niet meer achter een disclaimer verschuilen dus het is wachten op de eerste rechtszaak waarbij de gemeente aan het kortste eind trekt.”
Het ontbreken van kennisbeheer is volgens de onderzoekers de meest waarschijnlijke oorzaak van de scores. “Vaak is het een klusje erbij voor een medewerker. ” zo stelt Van der Meer. “Binnen de gemeente is er nog onvoldoende besef dat de website even belangrijk is als de balie en de telefoon. Daarnaast zijn veel mensen binnen de gemeente zo druk bezig met nieuwe moderne technieken dat aandacht voor de inhoud er bij inschiet”.
De onderzoekers hebben geen verband ontdekt tussen hun onderzoek en de bekende landelijke monitor van het overheidsprogramma Overheid heeft Antwoord dat kijkt naar de ingezette technieken (http://monitor.overheid.nl). Daarin scoort Almere het beste maar in het nu gehouden kwaliteitsonderzoek naar de inhoud haalt die gemeente maar 40% en staat ze op plek 45 van de 50.
‘De inzet van prachtige technieken geeft dus geen garantie voor een correcte website’, aldus Van der Meer.