Nieuws

Kwaliteitsindicatoren voor palliatieve zorg

In Nederland en internationaal komt er steeds meer aandacht voor kwaliteitsindicatoren. Indicatoren worden veelal uitgedrukt in een getal of percentage en geven zo een maat voor de kwaliteit van zorg. Bijvoorbeeld het percentage patiënten bij wie zich een bepaald probleem of symptoom voordoet of het percentage patiënten dat een positief oordeel heeft over een aspect van zorg. Wanneer de scores van zorgaanbieders op kwaliteitsindicatoren openbaar zijn, kunnen patiënten een beter onderbouwde keuze maken voor een bepaalde zorgaanbieder. Ook kunnen kwaliteitsindicatoren informatie verschaffen voor bijvoorbeeld de Inspectie voor de Gezondheidszorg of het Ministerie van VWS.
Met subsidie van ZonMw ontwikkelt het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) -- in samenwerking met het EMGO+ van VU medisch centrum -- een set kwaliteitsindicatoren voor de palliatieve zorg in Nederland. Als één van de eerste fasen in dit ontwikkelingstraject is wereldwijd gekeken welke kwaliteitsindicatoren er al zijn.
NIVEL-programmaleider Anneke Francke: 'Vooral voor de lichamelijke aspecten van palliatieve zorg zijn internationaal wel al indicatoren voorhanden. Er bestaan echter nog relatief weinig indicatoren voor het sociale en spirituele domein. Ook valt op dat bestaande indicatoren zich vaak richten op één specifiek veld van de palliatieve zorg: bijvoorbeeld “palliative cancer care” of “end-of-life care in nursing homes”.'
Voor Nederland moet er één indicatorenset komen die op alle aspecten (lichamelijk, psychosociaal, spiritueel) van palliatieve zorg betrekking heeft. Ook moet die indicatorenset bruikbaar zijn in alle sectoren waar palliatieve zorg voorkomt. Dit betekent dus dat er veel nieuwe indicatoren ontwikkeld moeten worden. Naast deze systematische literatuurstudie, leveren interviews met zorgverleners, patiënten en nabestaanden en ook expertraadpleging daarvoor de bouwstenen aan. Voor het eind van dit jaar verschijnt het eindrapport over de ontwikkeling van de indicatoren.