Nieuws

Kwaliteitsmanagement met zorg-ICT is complex

Kwaliteitsmanagement met patiëntenzorginformatiesystemen (PZIS) is zeker geen druk op de knop, maar een complex samenspel van mens en techniek. Dat stelt Marleen de Mul in haar proefschrift 'Het managen van kwaliteit in de gezondheidszorg. Over het betrekken van patiëntenzorginformatiesystemen en zorgprofessionals bij het bewaken en verbeteren van de kwaliteit' waarop zij 4 september aan de Erasmus Universiteit promoveerde. Een beter samenspel is te verkrijgen door bijvoorbeeld taken anders te verdelen, flexibeler om te gaan met standaarden en de informatiesystemen beter te integreren in het zorgproces.
De Mul onderzocht de relatie tussen PZIS-en, zorgprofessionals en kwaliteitsmanagement in verschillende kwaliteits- en ICT-projecten. Zij signaleerde dat PZIS-en (bijv. elektronische patiëntendossiers) een belangrijke rol vervullen in het kwaliteitsmanagement als leverancier van data. Er zijn echter extra (ICT) tools nodig om de data uit PZIS-en geschikt te maken voor bijvoorbeeld het berekenen van indicatoren. Bovendien is er een belangrijke rol voor de gebruikers van deze systemen, de zorgprofessionals.
De positie van zorgprofessionals bij kwaliteitsmanagement is echter complex. Zo komt kwaliteitsmanagement enerzijds steeds dichter bij de zorgprofessionals, omdat het zich steeds meer bezig houdt met (en wil ingrijpen in) de directe zorgverlening, maar wordt het anderzijds door de zorgprofessionals zelf ook weggehouden uit de directe zorgverlening en ge(dis)kwalificeerd als administratie.
Het is daarom een uitdaging goede synergie te creëren tussen kwaliteitsmanagement, het gebruik van ICT en het werk van zorgprofessionals. Dit hoeft echter geen onmogelijke opgave te zijn. Door taken anders te verdelen, door flexibeler om te gaan met standaarden en door de informatiesystemen beter te integreren in het zorgproces is synergie te versterken.
De ontwikkeling van ICT in de zorg heeft het kwaliteitsmanagement op allerlei manieren beïnvloed. Het gebruik van ICT voor kwaliteitsmanagement is echter niet zozeer een zaak van de techniek zelf. Het gaat vooral om de ruimte die gecreëerd wordt voor kwaliteitswerk als onderdeel van het werk van zorgprofessionals en om de synergie die bereikt kan worden als PZIS-en op een goede manier worden ingezet.