Nieuws

Nieuwe wereldstandaard voor duurzame welvaart én welzijn

Het streven naar een betere, duurzame wereld kan worden versneld door een internationale aanpak. People 4 Earth ging daarom op 9-9-2009 van start met een wereldwijd platform waar bedrijfsleven, consumenten, overheden en instellingen zij aan zij werken aan het samensmelten van duurzame welvaart en duurzaam welzijn.
'Ambitieus? Jazeker, maar ook haalbaar, ' zeggen de oprichters Nico Broersen en Martine Bloquiaux uit respectievelijk Nederland en Amerika.
De roep om duurzame producten en diensten wordt steeds luider. Niet alleen consumenten en overheden, maar ook NGO’s en het bedrijfsleven maken zich zorgen over de uitputting van de aarde. De consument verwacht duurzame producten en bedrijven willen graag hun inspanningen op dit gebied aantonen, maar het ontbreekt aan één wereldwijde standaard om dit te meten en te waarborgen. People 4 Earth streeft naar één wereldwijde duurzaamheidstandaard. Deze standaard laat bestaande keurmerken in hun waarde en slaat een brug tussen bedrijfsleven, consumenten, overheden en instellingen.
'De People 4 Earth standaard maakt gebruik van geavanceerde technieken die in de gehele productieketen objectief meten hoe een product of dienst tot stand komt. De standaard omvat alle aspecten van duurzaamheid op sociaal- en milieugebied. Van gezonde en veilige producten tot en met de werknemersrechten en bewust gebruik van hernieuwbare bronnen,' zegt oprichter Nico Broersen.
De oprichting van het internationale People 4 Earth-platform is daarom een belangrijke stap in de goede richting. Hier wordt de wereldwijde 'stem van de consument' verbonden met  internationale product- en marktkennis van het bedrijfsleven. In het platform brengen ook overheden en instellingen (Universiteiten, NGO’s) hun kennis en wensen in.
Bloquiaux: 'Zo werken alle betrokken partijen aan betere en duurzamere producten en diensten en daar heeft toch iedereen baat bij?'
Het platform zorgt voor een open en eerlijke communicatie tussen alle partijen, maar dan wel op gelijk niveau en op een manier die iedereen begrijpt.
'Voor het bedrijfsleven betekent het lidmaatschap van People 4 Earth twee dingen: ze krijgen eerder inzicht in wat consumenten en overheden willen én ze kunnen ook intern en extern hun streven naar duurzaamheid uitdragen. Hun werknemers zijn immers ook bezorgde wereldburgers,' stelt Broersen. Aangesloten bedrijven krijgen daarom op http://www.people4earth.org een eigen pagina waar zij hun huidige positie, hun streven en de voortgang naar internationale duurzaamheid kunnen uiten.
People 4 Earth is een non-profit organisatie met kantoren in Washington, DC (USA) en Ermelo (NL). Eind 2009 volgt een kantoor in Azië.