Nieuws

Controlekaarten laboratoria breder toepasbaar

Met normontwerp NEN 6603 zijn de fundamenten van de kwaliteitscontrole in het laboratorium opnieuw verstevigd. De norm behandelt kwaliteitsborging met controlekaarten (eerstelijnscontrole) en is de opvolger van de aloude NPR 6603. Praktisch alle laboratoria passen controlekaarten toe en gebruiken de regels van NPR 6603.
Met de komst van NEN 6603 is het toepassingsgebied sterk uitgebreid. De norm is nu bruikbaar voor zowel microbiologie als chemische analyses. Hij is toepasbaar bij onderzoek van voedingsmiddelen, veevoeders en alle milieucompartimenten. De NPR 6603 was alleen toepasbaar op chemische analyses van water en slib. De uitbreiding van het toepassingsgebied is dus groot. Alle onderdelen van de werkwijze zijn tegen het licht gehouden. Op veel plaatsen zijn in de nieuwe norm verfijningen en verbeteringen aangebracht. Zo is de controleregel van elfmaal aan dezelfde kant van het gemiddelde verwijderd. Toch is de nieuwe norm geen breuk met het verleden: in essentie is de werkwijze gelijk gebleven.
Verschillende nieuwe onderwerpen komen in de norm aan bod: praktische uitwerking voor het omgaan met onbeheerste kwaliteit, toepassing in microbiologie en in multicomponentanalyse. Opgesteld op basis van decennialange ervaring met controlekaarten geeft normontwerp NEN 6603 precies die ondersteuning die de gebruiker in het moderne laboratorium nodig heeft.
Het gaat nu echter nog om een normontwerp. Laboratoria kunnen NEN 6603 de komende tijd in de praktijk testen. NEN ontvangt graag commentaar van gebruikers van de ontwerpnorm. Zij kunnen hun commentaar bij NEN aanleveren tót 1 januari 2010. Daarna wordt de definitieve norm opgesteld.
Voor inhoudelijke informatie over deze norm kunt u contact opnemen met NEN Milieu, telefoon (015) 2 690 303, e-mail: milieu@nen.nl.