Nieuws

Handboeken voor betere kwaliteit contractvervoer

Contractvervoer is een verzamelnaam voor zittend ziekenvervoer, AWBZ-vervoer, leerlingenvervoer, WMO-vervoer, bovenregionaal vervoer voor gehandicapten (Valys) en collectief vraagafhankelijk vervoer (vaak Regiotaxi). Nu waren er de afgelopen jaren teveel klachten over de kwaliteit van het contractvervoer: problemen met lange wachttijden, niet altijd vriendelijke chauffeurs en slechte klachtenafhandeling zetten de toon. Samen met het Rijk hebben vertegenwoordigers van opdrachtgevers, vervoerders en gebruikers naar oplossingen gezocht voor de verbetering van het contractvervoer. Die zo gevonden tips zijn opgenomen in vier. Deze handboeken bieden handvatten en tips om het vervoer beter aan te besteden en de vervoerscontracten beter te beheren, zodat het vervoer beter kan worden afgestemd op de wensen van de reiziger. Zo kunnen opdrachtgevers met hulp van voorbeeldcontracten de juiste kwaliteitseisen aan uitvoerders stellen. Ook krijgen zij diverse tips om lopende contracten beter te monitoren. Gebruikers(organisaties) en vervoerders doen hier ook hun voordeel mee. Reizigers kunnen beter zien wat zij van de opdrachtgevers, vervoerders en chauffeurs kunnen verwachten. Bijvoorbeeld over het tijdstip van ophalen en de reisduur.
Op de website www.naarbetercontractvervoer.nl is niet alleen alle informatie over het aanbesteden van het contractvervoer verzameld, maar komen ook voorbeeldcontracten te staan. Ook kunnen op de website ervaringen -- goed en slecht -- worden uitgewisseld.
Het Rijk startte deze maand samen met alle betrokken partijen een intensieve communicatiecampagne om de kwaliteit van het contractvervoer daadwerkelijk te verbeteren. De komende jaren zal worden gemonitord of het met de gewenste kwaliteitsverbetering de goede kant op gaat en of alle deelnemers in het contractvervoer inderdaad met de tips aan de slag zijn gaan.
De handboeken zijn in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Verkeer en Waterstaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport gemaakt door het kennisplatform Verkeer en Vervoer. Het gaat om handboeken voor de verschillende vormen van contractvervoer: AWBZ-vervoer, leerlingenvervoer, Regiotaxi, Valys, WMO-vervoer en zittend ziekenvervoer.