Nieuws

Succesfactoren voor vrouwelijk leiderschap

Succesvolle vrouwen zijn veel ambitieuzer en werken evenveel als succesvolle mannen en hebben net zoveel kinderen maar hebben wel twee keer zo vaak een hele ambitieuze partner die veel werkt.
Deze en andere zaken blijken uit het onderzoek dat &Samhoud Women heeft uitgevoerd onder 1500 Nederlandse hoogopgeleide mannen en vrouwen in het kader van het seminar Female &trepreneurship, Leading Ladies.
Tijdens het seminar werden de resultaten van dit eerste Nederlandse onderzoek naar de succesfactoren van vrouwelijk leiderschap aangeboden aan de Nederlandse superwomen Marlies Dekkers en Annemarie van Gaal.
In het onderzoek van &Samhoud Women is gekeken naar de eigen denkbeelden, maar is ook gevraagd naar de denkbeelden die er heersen over de doorgroeimogelijkheden bij de werkgever. &Samhoud Women vond het nodig om alle ideeën en uitspraken rondom vrouwelijk leiderschap en vrouwen naar de top ook eens een keer kwantitatief te maken.