Nieuws

Communicatie medewerkersonderzoeken moet beter

Uit onderzoek van trainingsbureau Cintea onder 65 ondernemingsraden blijkt dat 39% vindt dat de communicatie rondom medewerkersonderzoeken zowel vooraf als achteraf niet goed is. Volgens 14% worden de uitkomsten helemaal niet met de ondernemingsraad gedeeld. Daarentegen zegt 35% van de ondervraagden dat de uitkomsten van een medewerkersonderzoek door de organisatie echt gebruikt worden voor verbetering.
Cintea biedt gratis medewerkersmetingen voor ondernemingsraden aan. ‘Ondernemingsraden zijn er om de belangen van de medewerkers te vertegenwoordigen. Onze medewerkersmeting is gratis en maakt voor zo’n OR duidelijk wat de achterban belangrijk vindt. Dit is altijd belangrijk, maar in crisistijd nog meer’, aldus Dick Onvlee van Cintea. Uit het onderzoek blijkt dat ruim 91% van de ondernemingsraden vindt dat meer concrete informatie vanuit de achterban de positie van de OR richting de bestuurder kan versterken.