Nieuws

De stand van zaken rond de ISO-normen in 2008

Certificering volgens ISO 22000:2005, bedoeld voor het beheer van voedselveiligheidssystemen, schoot met meer dan 96% omhoog in 2008. Tegelijkertijd, zag ook de certificering op basis van ISO/IEC 27001:2005, voor managementinformatiesystemen voor de beveiliging, een groei van ruim 20%.
Ondanks de financiële crisis blijk er sprake te zijn van certificatie-activiteiten rond een of meer ISO-normen in 176 landen (175 in 2007).
Van de norm ISO 9001:2000/2008 (kwaliteit) bleek dat er tot eind december, 982.832 certificaten op basis van ISO 9001 (2000 en 2008) waren afgegeven in 176 landen. Dat betekende dat er in 2008 sprake was van een groei van 31.346 (+3%) ten opzichte van 2007 (toen was het totaal 951 486 in 175 landen). Het aandeel van de dienstverlening in dit plaatje steeg van 32% naar 40%.
Wat de ISO 14001:2004 (milieu) betreft: tot eind december 2008 werden er 188.815 ISO 14001:2004-certificaten afgegeven in 155 landen. Dit is een toename van 34.243 (+22%) ten opzichte van 2007 (toen was het aantal 154.572 in 148 landen). De dienstverlening had een aandeel van 34% in dit geheel (in 2007 nog 29%).
De relatief nieuwe SO 22000:2005 (voedselveiligheid) werd voor 8.102 organisaties met succes toegepast in 112 landen en economieën. Dat betekende een stijging van maar liefst 3.970 certificaten oftewel 96%. Ten opzichte van 2007 (toen 4.132 in 93 landen).