Nieuws

Lloyd’s certificeert Huisartsenpost tegen NEN7511-1

Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA), heft SMASH Haaglanden als eerste huisartsenpost in Nederland gecertificeerd tegen de nationale norm voor informatiebeveiliging in de gezondheidszorg, NEN7510. De certificering van de CHN betreft de voor zorginstellingen geldende NEN7511-norm. De NEN7510 normserie biedt een gemeenschappelijk raamwerk voor het inrichten van de informatiebeveiliging in de gezondheidszorg. Dit gemeenschappelijke kader is nodig met het oog op de samenwerking tussen en binnen verschillende organisaties in de gezondheidszorg.
De NEN7510 vindt haar oorsprong in de Internationale Code voor Informatiebeveiliging en ISO/IEC17799 en kent een specifieke aanscherping op het gebied van zorgelementen. Deze vindt haar oorsprong in de Internationale Code voor Informatiebeveiliging en ISO/IEC17799 en kent een specifieke aanscherping op het gebied van de zorg
De Stichting Mobiele Artsen Service Haaglanden is Nederlands oudste huisartsenpost voor de regio Haaglanden. SMASH is een samenwerkingsverband van alle huisartsen in Den Haag, Leidschendam, Rijswijk, Voorburg, Voorschoten en Wassenaar. SMASH regelt spoedeisende huisartsenhulp buiten kantoortijden.
Met de NEN7510 certificatie toont SMASH aan dat zij haar informatiebeveiliging op betrouwbare en systematische wijze heeft geïntegreerd in het management en de uitvoering van haar dagelijkse zorgtaken. Organisaties die willen voldoen aan de NEN 7510 dienen de beschikbaarheid, juistheid en vertrouwelijkheid van gegevens centraal te stellen. Zowel de technische voorzieningen die de informatie-uitwisseling faciliteren als het bewustzijn en gedrag van de medewerkers worden beoordeeld. De organisatie dient dit geheel continue te managen zodat systemen veilig functioneren en alle medewerkers er ervan doordrongen zijn dat patiëntgegevens vertrouwelijk zijn en als zodanig moeten worden behandeld.