Nieuws

Handhaving consumentenbescherming

Het wetsvoorstel handhaving consumentenbescherming (TK nr. 30 411) is onlangs door de Tweede Kamer aangenomen. Het belangrijkste onderdeel van het voorstel behelst het oprichten van een Consumentenautoriteit. De Consumentenautoriteit zal zich bezig houden met het toezicht op de naleving door bedrijven van regels ter bescherming van consumenten bij de aanschaf van producten en diensten. Daarbij gaat het onder meer om agressieve en misleidende handelspraktijken waarmee groepen consumenten te maken hebben en onredelijke algemene voorwaarden bij een product ('de kleine lettertjes'). Het optreden van de toezichthouder moet ertoe leiden dat bedrijven zich ten opzichte van consumenten correct gedragen. De Consumentenautoriteit gaat zich ook bemoeien met de aanpak van de grensoverschrijdende consumentenproblemen. Hiertoe wordt de nieuwe toezichthouder een onderdeel van een Europees netwerk van samenwerkende consumententoezichthouders. Dit is een Europese verplichting voortvloeiend uit de verordening Administratieve Samenwerking. Op 1 december is de Consumentenautoriteit officieel ingesteld als dienst van EZ (zie het instellingsbesluit). De Consumentenautoriteit is gehuisvest in de Muzentoren, Wijnhaven 24, 2411 GA Den Haag.