Nieuws

Duurzame inkoop kantoorartikelen

De onlangs opgerichte commissie Duurzaam Inkopen richt zich op het proces rond duurzaam inkopen van kantoorartikelen. De commissie is opgericht om binnen de markt voor kantoorartikelen en -supplies initiatieven te ontplooien voor duurzame inkoop. Tevens wil de commissie de informatievoorziening verbeteren richting inkopers en eindgebruikers.

De commissie moet er voor zorgen dat de inkopers en eindgebruikers beter en sneller worden geïnformeerd over producten die voldoen aan de criteria van Agentschap.nl. Agentschap.nl heette eerst SenterNovem. De commissie Duurzaam Inkopen werd opgericht op initiatief van Ostan en OfficeWorld.

Vanaf 2010 gelden diverse criteria voor Duurzaam Inkopen voor inkopers van onder meer overheden. Zowel voor deze inkopers als leveranciers en fabrikanten is echter niet duidelijk hoe die criteria tot stand zijn gekomen. Middels de commissie wordt geprobeerd invloed uit te oefenen op de criteria. Ostan en OfficeWorld zullen op korte termijn ook andere stakeholders in de markt uitnodigen om deel te nemen in de commissie.