Nieuws

Aanpakken van verzuim

Interviews onder werkgevers die werken conform de uitgangspunten van de Leidraad Aanpak verzuim om psychische redenen en de Preventieleidraad van het Werkgeversforum Kroon op het Werk, tonen aan dat bedrijven die preventief investeren in hun aanpak van stress en psychische problemen grote sociale en economische resultaten boeken. Het bespreekbaar maken en tijdig signaleren van psychische problematiek realiseert een aangenamer werkklimaat, verhoogt de tevredenheid van de werknemers en heeft een afname van verzuim tot gevolg. De belangrijkste knelpunten waar organisaties mee te maken krijgen, is dat het moeilijk is om psychisch verzuim bespreekbaar te maken omdat er nog steeds een taboe op rust en dat het lastig is om de signalen van stress en/of psychische problemen tijdig te signaleren. De geïnterviewde bedrijven geven echter wel aan dat deze knelpunten hardnekkig zijn en veel tijd en inzet vragen, maar dat het aanpakken ervan op langer termijn loont. Deze resultaten zijn deze maand gepubliceerd in het Arbo-magazine van augustus 2006.