Nieuws

Inschrijving deelname CRM Awards 2010 geopend

Nederlandse bedrijven en organisaties zich weer aanmelden om deel te nemen aan de Prijs voor Klantgericht Ondernemen – CRM Awards 2010. Bedrijven en organisaties kunnen zich kandidaat stellen voor een drietal prijzen. De organisatie ligt in handen van CRM Association NL; de beoordeling is de verantwoordelijkheid van een vakkundige jury.

Inschrijven kan tot 1 juli 2010 via de website www.prijsvoorklantgerichtondernemen.nl. Bedrijven vullen bij aanmelding via de website de online Stadiascan in. Deze resultaten worden niet meegenomen bij de jurybeoordeling, maar geven de fase weer waarin de organisatie zich bevindt op het gebied van alle facetten van klantgericht ondernemen.

Na aanmelding wordt een uitgebreide open vragenlijst toegestuurd. In deze vragenlijst komen alle aspecten van klantgericht ondernemen - CRM aan bod. Aan de hand van de ingevulde vragenlijsten nodigt de jury een aantal deelnemende bedrijven uit om een mondelinge toelichting op het CRM project te geven. De jury besluit vervolgens of zij een bedrijfsbezoek nodig acht voor de besluitvorming bij de uitverkiezing van een winnaar.

Alle deelnemende bedrijven ontvangen tijdens de uitreiking van de Prijs voor Klantgericht Ondernemen een juryrapport. In dit rapport worden door de jury aanbevelingen gedaan op basis waarvan vervolgstappen kunnen worden gezet en zijn de resultaten van de Stadiascan opgenomen. Volgens deelnemers van afgelopen jaren is het juryrapport alleen al meer dan de moeite waard om mee te dingen naar deze prijzen.