Nieuws

Zeven miljoen voor inburgering op de werkvloer

Werkgevers worden in 2010 gestimuleerd tot het organiseren van inburgering voor werknemers op de werkvloer. Daarvoor stelt minister Van Middelkoop voor WWI dit jaar in totaal zeven miljoen euro beschikbaar. De regeling maakt deel uit van de uitvoering van het Deltaplan Inburgering. Het kabinet vindt het leren van de Nederlandse taal cruciaal om mee te kunnen doen in de samenleving. Tot uiterlijk 31 oktober 2010 kunnen werkgevers een subsidieaanvraag indienen.
De tijdelijke regeling moet werkgevers stimuleren de beheersing van de Nederlandse taal te bevorderen bij werknemers. De doelgroep is onder meer werkzaam in de schoonmaakbranche, de land- en tuinbouw, bij schilders- en productiebedrijven.
De subsidie is een bijdrage in de kosten van de ondersteunende activiteiten die de werkgever verricht om de inburgering mogelijk te maken. Hij geldt voor werknemers die een inburgeringscursus gaan volgen of een voorziening om de taal te bevorderen in combinatie met een mbo-opleiding. Het kan gaan om de inrichting van een leslokaal op de werkvloer, het gebruik of de aanschaf van lescomputers en het bieden van ruimte aan de werknemer om onder werktijd de taal te leren. De bijdrage bedraagt 1.000 euro per deelnemer, met een maximum van 25.000 euro per werkgever.
Voor de uitvoering van het Deltaplan Inburgering ligt de nadruk dit jaar op inburgering op de werkvloer. Naast de stimuleringsregeling gaat het ministerie werkgevers en gemeenten koppelen én hen helpen bij het op touw zetten van de taalcursussen op de werkvloer.