Nieuws

NEN ISO 14001-certificatie voor CZ

Zorgverzekeraar CZ is de eerste zorgverzekeraar in Nederland die is gecertificeerd voor de internationale norm NEN ISO 14001. CZ kreeg het certificaat uitgereikt voor zijn structurele milieubeleid. Maatregelen, die de zorgverzekeraar de laatste jaren heeft genomen om aan een beter milieu bij te dragen, zijn bijvoorbeeld het fors terugdringen van het verbruik van papier. Dit werd bewerkstelligd door verzekerden niet langer automatisch de jaarlijkse brochures over de vergoedingsvoorwaarden toe te sturen, maar dit slechts op verzoek te doen.
In het reduceren van papierverbruik wil CZ verder gaan. Eind 2010 zal er een proef starten om verzekerden, die dat willen, niet langer een papieren versie van de polis te sturen, maar hen digitaal te informeren dat de polis voor het nieuwe jaar klaar ligt. De polis kan dan online worden ingekeken. Deze vorm van besparing op papier zal de komende jaren naar verwachting toenemen tot 6 miljoen kilo per jaar. Het effect zal zijn dat er jaarlijks ongeveer 9.000 ton minder CO2-uitstoot zal zijn.