Nieuws

Slechts 54 procent volgt herinstructie NEN 3140

De NEN 3140-norm is een norm voor het veilig werken aan elektrische installaties of apparatuur. Het is belangrijk dat technici hun kennis ten aanzien van NEN 3140 regelmatig opfrissen. De herinstructietermijn voor deze norm is gesteld op twee of drie jaar. Uit onderzoek van ROVC, partner voor trainingen, opleidingen en advies & implementatie voor de Nederlandse industrie, blijkt echter dat 36 procent te laat of helemaal geen herinstructie volgt. Te lang wachten met het volgen van deze herinstructie kan als gevolg hebben dat er onachtzaamheid ontstaan met alle gevolgen van dien ten aanzien van de veiligheid. Van deze 36 procent wordt door 21 procent helemaal geen opfriscursus gevolgd. Het andere deel, 15 procent, doet dit pas na vier of meer jaar. Nico van Leeuwen, hoofd trainingen en opleidingen van ROVC, vindt dit een zorgelijke zaak. ‘Het belang van het volgen van deze cursus is groot. Organisaties zouden er goed aan doen de certificering van hun personeel goed te monitoren.’ De NEN 3140-norm wordt dit jaar aangepast, waardoor ondernemingen nieuwe richtlijnen dienen aan te houden ten aanzien van het veilig werken aan elektrische installaties. Van Leeuwen: ‘In het ARBO-besluit is vastgelegd dat personeel dat werkt aan elektrische installaties, uit veiligheidsoogpunt moeten voldoen aan bepaalde vakbekwaamheidseisen. ROVC is er klaar voor; de cursussen zijn aangepast aan deze normen.’
Voor meer informatie: www.rovc.nl.