Nieuws

Financiële injectie pilotzorgproject Limburg

Inzet van de vragenlijst Work Ability Index moet vijftien Zorg- en Welzijnsorganisaties in Limburg meer inzicht gaan geven in het arbeidsvermogen van hun zorgmedewerkers. Voor dit pilotproject, dat verder gaat onder de naam ‘Implementatie Work Ability Index in Zorg en Welzijn Limburg’, is vanuit de provincie een subsidie beschikbaar gesteld van € 77.765,-. Met behulp van deze lijst worden circa 10.000 medewerkers vragen gesteld over het huidige werk, zijn of haar kennis en vaardigheden, normen en waarden en de gezondheid - zowel fysiek als geestelijk – van de betreffende werknemer. Met de uitkomst kan iemands inzetbaarheid redelijk worden voorspeld, zowel voor op korte termijn als voor in de toekomst. Ook kunnen zo signalen worden opgevangen over mogelijke risico’s van dit werk voor het personeel, waaronder op het gebied van gezondheid. De werkgevers die aan het project deelnemen, verplichten zich een plan van aanpak te maken. Daarin dienen concrete acties te worden opgesteld.
Meer informatie over de duurzame inzetbaarheid van zorgpersoneel is in het hele land belangrijk. Uiteraard in verband met de vergrijzing, maar ook door de bevolkingsdaling en minder interesse in een baan in de zorg. Maar met name in Limburg worden er nog meer personeelstekorten in de zorg verwacht. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de personeelsbestanden in de Limburgse zorginstellingen flink zijn verouderd, is gebleken uit een eerder project.
Het lopende pilotproject en de aanpak van de uitkomsten ervan moeten er voor zorgen dat het zorgpersoneel in Limburg zo lang mogelijk gezond, gemotiveerd en inzetbaar blijft.