Nieuws

Kabinet bevordert gebruik mediation

Er komt meer steun voor mediation in burgerlijke en handelszaken binnen de Europese Unie. De verwachting is dat de Nederlandse burger en het bedrijfsleven zullen profiteren omdat straks in alle lidstaten duidelijke voorwaarden gelden. De ministerraad heeft op voorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie ingestemd met een wetsvoorstel waarmee een Europese mediationrichtlijn wordt omgezet in Nederlands recht.

Door de vertrouwelijkheid van mediation te beschermen en te garanderen dat er geen gevaar is dat partijen na afloop van een mislukte mediation niet meer naar een rechter kunnen stappen, worden belemmeringen in de praktijk zoveel mogelijk weggenomen. Daarnaast zal volgens het wetsvoorstel de mogelijkheid voor de rechter om naar mediation te verwijzen, het gebruik van mediation ondersteunen. Dat geldt ook voor de manier waarop het resultaat van de mediation kan worden vastgelegd en uitgevoerd.

Hoewel de richtlijn voor Nederland niet leidt tot ingrijpende beleidswijzigingen, zijn enkele aanpassingen noodzakelijk. Zo ziet de richtlijn bescherming van de vertrouwelijkheid van mediation als een belangrijke voorwaarde om het gebruik van mediation te bevorderen. Daarom kan een mediator niet worden verplicht in een gerechtelijke of arbitrale procedure te getuigen over informatie die voortvloeit of verband houdt met de mediation, behalve als de openbare orde in het geding is of openbaarmaking van de inhoud van de afspraken nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Overigens zijn partijen vrij om de mediator wel toe te staan om te getuigen. Verder zorgt het wetsvoorstel ervoor dat rechtsvorderingen tijdens de mediation niet verjaren. Het voorstel past in het kabinetsbeleid om geschillenbeslechting zonder langdurige rechterlijke procedures te stimuleren.