Nieuws

Problemen met ontwikkeling vaardigheden

Uit onderzoek van Accenture onder HR-medewerkers en leidinggevenden van 121 bedrijven, ondervindt 73 procent problemen bij het ontwikkelen van vaardigheden en talenten van medewerkers. Bij 66 procent ontbreekt het aan systemen die bijvoorbeeld de salarisadministratie, inzicht in competenties en de loonkosten ondersteunen. Hieruit blijkt dat HR onvoldoende toegerust is om de prioriteiten die het management heeft gesteld - betere prestaties van het personeel en het ontwikkelen van capabele leiders - te realiseren. De Amerikaanse hoogleraar Edward Lawler onderzocht de bezigheden van HR-professionals. Hieruit blijkt dat zij gemiddeld 23 procent van hun tijd besteden aan de rol als 'strategisch businesspartner'. Dit is niet significant gestegen ten opzichte van 10 jaar geleden en dus zorgwekkend.