Nieuws

Cao kompas wint eerste prijs battle cao van de toekomst

Hoe ziet de cao van de toekomst eruit? Die vraag stelde het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) eerder dit jaar aan studenten en jonge professionals via crowdsourcingsplatform Battle of Concepts. Dit leverde maar liefst 35 concepten op met goede ideeën voor cao’s van de toekomst. Tijdens een symposium over de toekomst van de cao presenteert winnares van de battle, Marieke van Essen vandaag haar ´Cao Kompas´ en ontvangt voor dit idee de eerste prijs.
Het NCSI organiseert vandaag bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in Den Haag een symposium over de toekomst van de cao. Maarten Camps, directeur-generaal Werk bij het ministerie van SZW, opent het symposium. Hans van der Steen, directeur arbeidsvoorwaardenbeleid AWVN, reikt namens de vakjury de eerste prijs uit aan winnares Marieke van Essen.

In haar Cao Kompas stelt Van Essen dat een cao ruimtegevend en stimulerend moet zijn, gericht op investeringen in employability. Vernieuwend is dat Van Essen individuele medewerkers centraal stelt op een virtueel cao-platform en ook ZZP-ers betrekt. Zij denkt aan een zogenaamde basisregeling ZZP-ers voor bijvoorbeeld de toegang tot scholingsfondsen of een collectieve pensioenregeling.
Alle concepten laten met name vernieuwingen zien op het vlak van het cao proces, waarbij zich de volgende trends aftekenen: veel inzet van technologie en sociale media; iedereen doet actief mee los van lidmaatschap van een vakbond; en de rol van de vakbonden verandert van een belangenbehartiger voor eigen leden naar een specialist en procesbegeleider voor cao´s.