Nieuws

Website consultatie wetgeving druk bezocht

In het afgelopen jaar is de website www.internetconsultatie.nl ongeveer 140.000 keer bezocht door in totaal circa 37.000 bezoekers, die gemiddeld 24 minuten op de site bleven. Ongeveer een derde deel van deze bezoekers heeft vaker dan één keer de website bezocht. Dit blijkt uit een brief van minister Hirsch Ballin van Justitie die naar de Tweede Kamer is gestuurd en waarin ervaringen staan met internetconsultatie over wetten en regels die ministeries maken. Burgers, bedrijven en belangengroepen kunnen via de website reageren.
Het aantal bezoekers is veel hoger dan het aantal reacties op consultaties over regelingen. Dat wijst erop dat de website zeker niet alleen bezocht wordt door mensen die een bijdrage willen leveren aan een consultatie, maar juist ook door mensen die geïnformeerd willen worden over wetgevingsvoorstellen die in voorbereiding zijn.
Het rijksbrede, tweejarige experiment internetconsultatie is vorig jaar juni begonnen met de presentatie van de website www.internetconsultatie.nl. Internet is een belangrijk hulpmiddel om het proces van consultatie over wetgeving transparanter en voor meer mensen toegankelijk te maken. Zo kan ook beter gebruik worden gemaakt van de in de samenleving aanwezige kennis en ervaring.