Nieuws

Norm Energieprestatie NEN 7120 nog niet vastgesteld

De nieuwe norm NEN 7120 voor Energieprestatie Gebouwen (EPG) is nog niet vastgesteld en wordt vooralsnog niet gepubliceerd. Minister Van Middelkoop voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) heeft besloten dat per 1 januari 2011 geen nieuwe EPG-norm wordt aangewezen in de bouwregelgeving. Voorlopig kan worden gerekend met de bestaande normen NEN 5128 en NEN 2916 en de bijbehorende rekenprogramma's NPR 5129 en NPR 2917.
 
In de vergadering van de normsubcommissie EPG van 30 september is de nieuwe norm NEN 7120 nog niet vastgesteld. De uitkomsten van controleberekeningen op een aantal onderdelen maken nader onderzoek nodig. NEN heeft VROM laten weten dat er meer tijd nodig is om te kunnen garanderen dat op basis van NEN 7120 consistente berekeningen kunnen worden gemaakt.
Bron: NEN