Nieuws

Bureau Veritas verwerft aanwijzing IVG

Bureau Veritas Industrial Services ontving van het Ministerie van SZW de bevestiging dat met ingang van 15 oktober a.s. de status van Aangewezen Keurings Instantie (AKI) is verkregen voor het houden van toezicht op de Inspectieafdeling van de Gebruiker (IVG). Met deze officiële aanwijzing door het Ministerie van SZW doorbreekt Bureau Veritas het huidige monopolie op toezicht van IVG.

Gebruikers van grote hoeveelheden drukapparatuur in ondermeer de proces- en petrochemische industrie mogen op basis van de Warenwet Besluit Drukapparatuur bij hen in gebruik zijnde drukapparatuur- en installaties beoordelen, repareren en (her)keuren.
Voorwaarde is dat er toezicht en certificering wordt uitgevoerd door een door de overheid aangestelde keuringsinstantie om zeker te stellen dat deze werkzaamheden conform de geldende regels worden uitgevoerd.

Met de aanwijzing van Bureau Veritas door het Ministerie van SZW hebben bedrijven die beschikken over een Inspectieafdeling van de Gebruiker nu de mogelijkheid om een keuze te maken bij wie men het toezicht en de certificering wil onderbrengen. ‘En dat is een belangrijke ontwikkeling’, aldus de heer Ruud van Wijk, Manager Industrial Inspections van Bureau Veritas. ‘Het is altijd goed als men niet van één partij in de markt afhankelijk is. Behalve onze ervaring en expertise stellen we een belangrijk element centraal voor onze opdrachtgevers: kostenbeheersing. Door ons ook op de markt te begeven kan men vanaf heden een keuze maken terwijl dat voorheen niet kon.’

Nadere informatie over toezicht op en certificering van IVG kan worden ingewonnen via de heer Ruud van Wijk en/of de heer Peter Glas (Key Account Manager Industry Benelux) via telefoonnummer 088 – 450 55 00 of per e-mail via industrienederland@nl.bureauveritas.com.