Nieuws

‘Best-in-class bedrijven plannen met scenario's’

Best-in-class bedrijven maken plannen en budgetten in scenario's en kunnen daarom succesvol anticiperen op onverwachte gebeurtenissen. Dit is de conclusie van de ronde tafel bijeenkomst ‘Planning with uncertainty’ die EyeOn onlangs heeft georganiseerd voor finance executives in de High Tech en Food Industrie.

Met scenario's schetsen managers alternatieve toekomstbeelden waarbinnen contingentieplannen worden uitgewerkt. Het blijkt dat dit alleen effectief is als deze plannen op hoofdlijnen en op hoog niveau in de organisatie worden uitgewerkt. Scenario's maken de toekomst niet minder onzeker, maar verhogen juist het vertrouwen in managementbesluiten. Managers zullen op basis van voorspellingen of forecasts sneller correctieve maatregelen treffen die in de context van scenarios voorbesproken zijn. Managementteams beoordelen bijv. maandelijks in welk scenario de organisatie opereert. Cruciaal is dat marktinformatie uit de stroomafwaartse keten met zo weinig mogelijk vertraging wordt opgepikt en cross-functioneel gedeeld. Organisaties moeten begrijpen wat is verkocht aan de consument, welk deel van de vraag samenhangt met de opbouw of reductie voorraad van klanten.

Bedrijven in het kennisnetwerk 'Finance Planning Executives Community" hebben de toepassing van planninginstrumenten als scenarios en simulaties besproken in hun tiende rondetafel bijeenkomst. De bijeenkomsten worden gefaciliteerd door EyeOn, een bureau gespecialiseerd in planningoplossingen. Het netwerk bestaat uit ruim vijftig vooraanstaande bedrijven in de Food- en High Tech Industrie. Deze bedrijven willen o.a. via kennisdeling planningsprocessen versterken.