Nieuws

Activiteiten CBO over naar TNO Management Consultants en TNO

Het CBO maakt als aparte organisatie in afgeslankte vorm een doorstart binnen de TNO-organisatie. Vanuit een herkenbare positie in de markt zal het CBO invulling geven aan haar innovatieve rol in de gezondheidszorg. De expertises van het CBO op het terrein van kwaliteit in de zorg sluiten sterk aan bij de onderzoeksthema’s van TNO en het werkgebied van TNO Management Consultants. De doorstart volgt op het faillissement van CBO per 5 oktober 2010.

Na een intensief traject met de curator is op 15 november een definitieve overeenkomst

bereikt. Er volgt intensief overleg met de medewerkers om te komen tot een nieuwe organisatie. De projecten en programma’s die CBO momenteel in uitvoering heeft, zullen overgaan naar de nieuwe organisatie. De belangrijkste opdrachtgevers zijn inmiddels op de hoogte gebracht.

Met deze doorstart en de verbinding met de eigen organisatie wil TNO een bijdrage leveren aan een verdergaande kwaliteitsverbetering in de zorg, zowel met onderzoek als middels de implementatie van verbetertrajecten en programma’s in de ‘cure en care’. Met deze versterking kan TNO, dat ruim 150 medewerkers in dit domein werkzaam heeft, hoogwaardige antwoorden geven op de vele vragen vanuit de zorgsector. Tevens hoopt TNO hiermee nog beter gepositioneerd te staan om ondersteuning te bieden aan het binnenkort op te richten VWS Kwaliteitsinstituut in de Zorg.