Nieuws

Best Practice Award 2007

De Best Practice Award 2007, de jaarlijkse prijs voor het beste initiatief in de sectoren Zorg, Welzijn en Wonen, is toegekend aan Buurtzorg Nederland. De jury kon kiezen uit dertien genomineerde Best Practices op bedrijfskundig gebied.De deskundige jury, onder het voorzitterschap van zorgexpert drs. Steven de Waal, roemde het concept van Buurtzorg Nederland. Het onderscheidt zich daadwerkelijk door de relatie tussen de professional en de cliënt centraal te stellen. Lokale herkenbaarheid, nauwe samenwerking met de eerstelijns huisartsenzorg en een goede back office zijn ook belangrijke kenmerken.Behalve een juryprijs werd ook een publieksprijs uitgereikt aan Vivium Zorggroep voor de Best Practice 'Vraaggericht werken voor toekomstbestendigheid'. Twee Best Practices kregen een eervolle vermelding, namelijk het project 'Zorgcentrale' van Dichterbij en 'Maatschappelijk ondernemerschap en ketenintegratie' van de woningcorporatie Maasdelta Groep. Website: www.bestbestpractices.nl en www.kmbv.nl.