Nieuws

Ondernemers steeds actiever met sociale media

Sociale media zoals LinkedIn, Facebook en Twitter worden steeds belangrijker voor ondernemers. Driekwart van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf is er actief, vooral op LinkedIn. Ondernemers gebruiken sociale media om te netwerken en om het eigen bedrijf onder de aandacht te brengen. Ruim een derde van de ondernemers gebruikt de sociale media ook om onderzoek te doen naar het eigen personeel. De ondernemers denken dat de sociale media in de toekomst een grote invloed zullen krijgen op hun bedrijfsvoering.

Van de ondernemers die actief zijn op sociale media maakt 84,5 procent gebruik van LinkedIn. Op enige afstand volgen Facebook (51 procent), Hyves (42 procent) en Twitter (36 procent).
De sector media en uitgeverij loopt het meest warm voor de sociale media. Meer dan 86 procent van de mediaondernemers is er actief. Deze sector gaat ook voorop in het ontwikkelen van eigen pagina's op sociale media. Meer dan 41 procent van de mediabedrijven heeft zo'n pagina. Gemiddeld onder alle ondernemers is dat 31 procent. De sectoren industrie en transport blijven vooralsnog achter, al geven veel ondernemers uit die sectoren aan er mee aan de slag te willen. Er is vrijwel geen verschil tussen directeuren-grootaandeelhouders en zelfstandigen zonder personeel. 
Leeftijd speelt een rol in de acceptatie van sociale media. Jonge ondernemers maken er vaker gebruik van dan oudere ondernemers, en jongere bedrijven vaker dan oudere bedrijven. Meer dan de helft van de ondernemers boven de 60 jaar doet er niets mee. Van de ondernemers die geen gebruik maken van sociale media, geeft meer dan de helft aan het nut er niet van in te zien. Een kwart vindt dat het teveel tijd kost.

Een interessante vraag is of een pagina op sociale media ondernemers ook klanten oplevert. Ja, zegt ruim 23 procent van de ondernemers, waaronder 5 procent die zelfs 'vaak' op die manier klanten werft. Nog eens 24 procent zegt 'waarschijnlijk wel'. Maar 46 procent van alle ondernemers heeft nog nooit via sociale media een klant gewonnen. 
Ondernemers uit sectoren waarin veel bedrijven actief zijn op sociale media, zijn het meest positief.