Nieuws

Arbo-beleid op agenda

Een ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol bij het signaleren van Arbo-risico's en bij een succesvolle aanpak ervan. Maar onderzoek door tijdschrift OR Rendement en trainings- en organisatieadviesbureau Schouten & Nelissen wees uit dat ondernemingsraden lang niet altijd hun bevoegdheden gebruiken. Zo kwam naar voren dat van de ondervraagde OR-en ruim vijftien procent het afgelopen jaar niet met de directie over arbeidsomstandigheden heeft gesproken. Opmerkelijk, want de Arbo-wetgeving is in juli 2005 veranderd. Er moest een preventiemedewerker worden aangesteld en de arbodienstverlening kan meer intern worden ingevuld. Ook was er door bijna vijftig procent niet gesproken over re-integratie van zieke werknemers. Dit zijn gemiste kansen van de OR-en. De veiligheid op het werk dient optimaal te zijn, maar nog steeds lopen werknemers risico's op de werkvloer. De OR zit regelmatig met de werkgever aan tafel en kan aan de bel te trekken als er onveilige situaties zijn. De uitkomst van het OR Trendonderzoek geeft aan dat OR-en Arbo-kansen laten liggen. En dat terwijl een OR op basis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) instemmingsrecht heeft op arbeidsomstandigheden en re-integratiebeleid. In de Arbo-wet staat zelfs dat de OR overeenstemmingsrecht heeft - een vetorecht dus - als in het bedrijf de arbodienstverlening op maat wordt ingevuld. Er is in het onderzoek niet gevraagd naar de redenen waarom onderwerpen als preventiemedewerker, de arbodienstverlening en re-integratie door veel OR-en niet besproken zijn. Mogelijk hebben de invoering van de levensloopregeling en het nieuwe ziektekostenstelsel extra aandacht gevraagd. Daarnaast is het ziekteverzuim teruggelopen. Onverlet blijft dat het beter zou zijn als het Arbo-beleid door de OR-en wel op de agenda werd gezet, waardoor arbeidsomstandigheden niet onbesproken blijven.