Nieuws

Ambtenaren: plannen van politici zijn onuitvoerbaar

Ambtenaren zijn niet tevreden over politieke bestuurders. De plannen van politici zijn onuitvoerbaar en de waan van de dag regeert, zo blijkt uit onderzoek van InOverheid.nl, dat naar de mening vroeg van ambtenaren over ‘hun' bestuurders. Ruim driekwart (76%) van de respondenten is van mening dat de waan van de dag de agenda van politieke bestuurders bepaalt. Het overgrote deel van de ambtenaren (78%) merkt dat hun bestuurders zich vooral met korte termijnzaken bezighouden.

De drang om vooral zichzelf te willen profileren (window dressing) en het korte termijn-denken van de politieke bestuurders maakt het werk voor de ambtenaar er niet gemakkelijker op. Slechts één op de drie ambtenaren noemt de plannen van hun politieke bestuurders goed uitvoerbaar. Opvallend is dat de rijksambtenaar harder is in zijn oordeel hierover dan de gemeenteambtenaar. Slechts 16% van de rijksambtenaren, en 38% van de gemeenteambtenaren, stelt dat de van bovenaf opgelegde plannen goed uitvoerbaar zijn.

Politieke bestuurders laten zich volgens een meerderheid van de ambtenaren vooral leiden door de eigen ambities. Zeven van de tien (69%) onderschrijft de stelling ‘niet de inhoud, maar imago telt voor politieke bestuurders'. Ook op de stelling ‘politieke bestuurders zijn vooral bezig met hun eigen carrière', antwoordt bijna twee derde (63%) van de ambtenaren bevestigend.