Nieuws

Wijzigingen Arbo-wet

De Arbo-wet en het Arbo-besluit zullen een aantal wijzigingen ondergaan. Het ligt in de bedoeling dat de wet met ingang van 1 januari 2007 van kracht wordt. Dit zal direct gebeuren, zonder overgangstermijn. Er zal wel een overgangstermijn gaan gelden voor het Arbo-besluit, de Regelingen en de beleidsregels. Reden is dat het wetsvoorstel uitgaat van doelvoorschriften, waarbij de te hanteren middelen in Arbo-catalogi worden gezet. Die moeten echter nog worden opgesteld door werkgevers en werknemers en zullen in januari 2007 nog niet beschikbaar zijn. Om toch te weten waar men zich aan moet houden, worden daarom de beleidsregels gefaseerd ingetrokken. Om alvast bekend te raken met de wetswijzigingen houden NEN en Uitgeverij Kerckebosch een praktijkdag over de toekomstige Arbo-wet en het Arbo-besluit, de Branchenormen van de AI, de opzet van Arbo-catalogi enzovoort. Een dag met deels algemene informatie en deels praktijkgericht. Deze praktijkdag staat gepland voor 5 oktober a.s. Naar verwachting is dan ook het gewijzigde Arbo-besluit inhoudelijk bekend. Na lang wachten heeft Staatssecretaris Van Hoof het wetsvoorstel voor de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet begin mei naar de Tweede Kamer gestuurd. Behandeling zal wellicht pas dit najaar plaatsvinden omdat de Kamer dan kan zien hoe de wijziging van deze wet ook doorwerkt in het Arbeidsomstandighedenbesluit, de Arbo-regeling en de beleidsregels. Tot de belangrijkste wetswijzigingen kunnen worden gerekend: - Meer aansluiting bij de Richtlijnen; - Doelvoorschriften; - Schrappen van nationale kop; - Melding ernstige ongevallen en ongevalregistratie; - Verdwijnen verplichting arbeidsomstandighedenspreekuur; - Actieve informatieplicht werkgever gewijzigd in een passieve informatieplicht; - Verdubbeling boetehoogte; - Ondergrens preventiemedewerker van 15 naar 25 werknemers; - Schrappen ondergrens 15 werknemers in BHV-verplichting kleine werkgever; - Bepalingen voor vrijwilligers aanzienlijk verminderd. Voor meer informatie: www.nen.nl.