Nieuws

Deelnemers gezocht voor onderzoek PDCA-cyclus

Het grote onderzoek naar de welhaast magische PDCA cyclus. Veel mensen zijn er mee bekend, maar wat houdt die cirkel nu precies in? Betekent gebruik ervan inderdaad dat de kwaliteit per definitie omhoog gaat en dat de performance van een organisatie verbetert? Worden de PDCA-cyclus en andere verbetermethodieken doelbewust toegepast? Draagt dit model substantieel bij aan het realiseren van de doelstellingen van de organisatie? Hoe zit het met gedrag & cultuur? In welke branches is de PDCA-cyclus het meest succesvol? Wat zijn de meest kritische succesfactoren bij de invoering? Hoe leggen organisaties de verbinding tussen kwaliteit, processen, KPI’s en gedrag?

Het onderzoek ‘PDCA & performance’ probeert onder meer antwoorden te zoeken op die vragen. Om uiteindelijk te zorgen voor meer inzichten en kennis rondom verbetermethodieken en kwaliteitscirkels, met name in relatie tot de performance van organisaties. De resultaten worden graag met u gedeeld in de vorm van een persoonlijke terugkoppeling op uw situatie. Telt uw organisatie meer dan vijftig medewerkers? Dan ontvangt u bij deelname aan het onderzoek kosteloos het onderzoeksrapport.

Interesse om deel te nemen? Klik op de volgende link:
http://www.passionned.nl/limesurvey/index.php?sid=89825&newtest=Y〈=nl